Wees voorzichtig onder water: take nothing but pictures, leave nothing but bubbles!!!

Facebook icoon LinkedIn icoon RSS icoon

Reanimatie & EFR

Deze cursus bestaat uit meerdere onderdelen en dit zijn:‚Äč

 

 • Primaire zorg
 • Secundaire zorg
 • Zorg voor kinderen (care for children)

Deze onderdelen kun je los maar ook gecombineerd volgen, waarbij over het algemeen de primaire zorg en secundaire zorg cursus samen aangeboden worden.

Primaire Zorg Cursus

Ik hoop dat dit een cursus is, waarvan je het geleerde nooit in de praktijk hoeft te brengen. Als je ooit iemand onwel ziet worden is het wel prettig dat je weet dat je weet hoe je moet handelen totdat medische hulpdiensten ter plekke zijn en indien nodig start met reannimatie.

Als je iemand hulp biedt, zorg je ervoor dat je iemand een kans geeft om te overleven en alsiemand overleeft, heb je ervoort gezorgd dat het herstel beter en sneller verloopt.

In de de primaire zorg cursus staat AB-CAB centraal, wat inhoudt dat je eerst de luchtwegen controleert, vervolgens checkt of er ademhaling is (Airway Breathing). Daarna volg je CAB (Compressies, Airway, Breathing), dus reanimatie (hartmassage), controle van luchtwegen en ademhaling totdat de hulpdiensten ter plekke zijn of dat het slachtoffer reageert.

Kortom je leert hulpverlening te bieden in de meest levensbedreigende situaties. Een belangrijk onderdeel hierbij is de reanimatie.

De standaard vaardigheden (uitvoeringsvereisten) die je  leert tijdens de primaire zorg cursus zijn:

 • Het beoordelen van de omgeving van het ongeval
 • Gebruik van beschermende middelen
 • Benadering van het slachtoffer
 • Eerste beoordeling (stabiele zijligging)
 • Beademing en reanimatie van een volwassene door één hulpverlener
 • Vrijmaken van geblokkeerde ademhalingswegen bij een volwassene die wel of niet bij bewustzijn is
 • Stoppen van ernstige bloedingen
 • Shockmanagement
 • Omgaan met verwondingen aan de wervelkolom

Ja, ik schrijf me in voor de cursus EFR Primaire zorg.

Secundaire Zorg Cursus

Bij dit onderdeel gaan we ervan uit dat de medische hulpdiensten NIET snel beschikbaar zullen zijn en draait het om de beoordeling van de patiënt.

Je leert hoe je de patiënt van top tot teen kan nakijken zodat vastgesteld kan worden wat er aan de hand is. Zo Verzamel je voldoende informatie die je aan medisch personeel kan doorgegeven, zodra die ter plekke zijn aangekomen.

De standaard vaardigheden (uitvoeringsvereisten) die je leert tijdens de secundaire zorg cursus zijn:

 • Verwondingenbeoordeling
 • Ziektebeoordeling
 • Verband aanleggen
 • Spalken van breuken en uit de kom geraakte ledematen

Ja, ik schrijf me in voor de cursus EFR Secudaire zorg.

Care For Children Cursus

In het vernieuwde Convenant Kwaliteit Kinderopvang dat per 1 februari 2008 van kracht is worden gastouderbureau's verplicht gesteld dat hun gastouders beschikken over een erkend EHBO diploma voor kinderen. In deze cursus leer je hoe je hulp kan verlenen aan een ziek of gewond kind.

Je leert om primaire en secundaire zorg aan kinderen (één tot acht jaar oud) en zuigelingen (jonger dan 1 jaar) te geven. Je leert alle belanrijke stappen waarbij je rekening houdt met deverschillen in fysiologie en anatomie van baby's en kinderen ten opzichte van volwassenen.

Je leert in het secundaire zorg onderdeel hoe je een kind van top tot teen kan nakijken en je kunt vaststellen wat er aan de hand is.  Zo verzamel je voldoende informatie die je aan medisch personeel kan doorgegeven, zodra die ter plekke zijn aangekomen. 

Vaardigheden die je zult leren zijn:

 • Het beoordelen van de omgeving van het ongeval
 • Eerste beoordeling (stabiele zijligging)
 • Baby/kind bij bewustzijn met geblokkeerde ademhaling
 • Beademen baby/kind
 • Reanimatie baby/kind door één hulpverlener
 • Stoppen van ernstige bloedingen
 • Shockmanagement
 • Omgaan met verwondingen aan de wervelkolom
 • Verwondingenbeoordeling
 • Verband aanleggen
 • Ziektebeoordeling
 • Gebruik AED

Ja, ik schrijf me in voor de cursus care fo children.